Embassy of Mongolia in France

Embassy of Mongolia

  • Flux RSS
  • Suivez nous sur twitter
  • Гадаад паспортын хүчинтэй хугацааг сунгах

    Оюуны өмч, улсын бүртгэлийн ерөнхий газраас Засгийн газрын 2017 оны 94 дүгээр тогтоолын хэрэгжилтийг хангах зорилгоор энгийн гадаад паспортын хүчинтэй хугацаанд 2018 оны 1 дүгээр сарын 2-ны өдрөөс эхлэн сунгалт хийхийг зогсоосон.