Embassy of Mongolia in France

Embassy of Mongolia

 • Flux RSS
 • Suivez nous sur twitter
 • Гадаад паспорт захиалах

  Элчин сайдын яам гадаад паспорт олгохгүй бөгөөд иргэдийн хүсэлтийн дагуу үндэсний энгийн гадаад паспортыг /хүүхэд 5 жил, насанд хүрсэн хүн 10 жилийн хугацаатай/ Улсын Бүртгэлийн Ерөнхий газарт захиалан авчруулна. Үндэсний энгийн паспортыг захиалга хүлээн авснаас хойш 2-3 сарын хугацаанд бэлэн болно. Гадаад паспортыг яаралтай авах шаардлагатай тохиолдолд Элчин сайдын яамаар дамжуулан Монгол Улсад буй өөрийн төлөөлөлд итгэмжлэл үйлдэж Улсын бүртгэлийн ерөнхий газарт шууд хандахыг зөвлөж байна.

  Үндэсний энгийн гадаад паспорт захиалах иргэн дараах бичиг баримтыг  бүрдүүлнэ.

    1. Улсын бүртгэлийн ерөнхий газарт хандаж паспорт олгохыг хүссэн тухай өргөдөл
    1. Иргэний цахим үнэмлэхний хуулбар /иргэний үнэмлэх зайлшгүй хүчинтэй байх/
    1. Эзэмшиж буй үндэсний энгийн гадаад паспортын хуулбар
    1. Сүүлийн 6 сарын дотор авахуулсан 3,5×4.5 см хэмжээтэй 4 хувь цээж зураг (арын фон цагаан, нүүрний өндөр 3,2-3.6 см хэмжээтэй, нийт зургийн 90%-ийг эзэлсэн эгц харсан, дух, чихний хэсэг ил гарсан байх, нүдний шилгүй байх, зурагнаас татаагүй, засварлаагүй байх ),
    1. Паспорт захиалах хуудас 2 хувь (татаж авах)
    1. Паспортын хураамж 50 евро /бэлэн болон банкны карт, чек эсвэл банкны шилжүүлэг/
   1. Хүүхдэд гадаад паспорт хүсэж байгаа бол эцэг/эхийн гадаад паспорт эсвэл цахим үнэмлэхийн хуулбар, хүүхдийн төрсний гэрчилгээ.

  Жич: Иргэний Улсын бүртгэлийн хуулиар 16, 25, 45 насанд хүрсэн хүн зайлшгүй иргэний шинэчилсэн бүртгэлд хамрагдсан байх /3 удаа/ шаардлагатай. Зарим иргэд иргэний үнэмлэхний хугацаа /иргэний үнэмлэхийн хугацааг шалгах/ дууссан байгааг анзаараагүйн улмаас гадаад паспорт хэвлэгдэхгүй хүндрэл гардаг болохыг анхаарна уу. 

  Хэрэв та шуудангаар захиалах нөхцөлд дээрх баримт бичгүүдийг бүрдүүлэн илгээхдээ буцах дугтуйд /баталгаат, suivi дугаартай/ өөрийн хаягаа тусган маркын хамт илгээнэ. /Эзэмшиж буй паспортоо эх хувиар нь илгээх шаардлагагүй!!!/

  Хэвлэгдсэн гадаад паспортыг  зөвхөн эзэмшигч болон хуулиар итгэмжлэгдсэн этгээдэд олгоно.