Embassy of Mongolia in France

Embassy of Mongolia

 • A- A A+
 • Flux RSS
 • Suivez nous sur twitter
 • Гэрлэснийг бүртгэх

  Гэрлэхийг хүсэгчдийн өргөдлийг үндэслэн гэрлэснийг бүртгэнэ. Гэрлэхийг хүсэгчид гэрлэлтээ бүртгүүлэхдээ Элчин сайдын яаманд заавал биеэр хүрэлцэн ирнэ. Гэрлэлтээ бүртгүүлэхдээ дараах баримт бичгийг бүрдүүлсэн байна.

  1. Гэрлэхийг хүсэгчид гэрлэлтээ бүртгүүлэх тухай хамтран гаргасан өргөдөл, ГЭРЛЭЛТ БҮРТГҮҮЛЭХ ТУХАЙ ӨРӨГДӨЛ
  2. Гэрлэлтийн гэрчилгээ авах мэдүүлэгийг татан авч, үнэн зөв, бүрэн гүйцэд бөглөн хавсаргах  Гэрлэлт бүртгүүлэх мэдүүлэг

  3. Гэрлэхийг хүсэгчдийн иргэний үнэмлэх, түүний хуулбар, иргэний үнэмлэх байхгүй тохиолдолд Иргэний бүртгэл, мэдээллийн улсын төвийн Иргэний баримтын төв архивын лавлагаа
  4. Гадаад паспорт, түүний баталгаат хуулбар
  5. Гэрлэхийг хүсэгчдийн урьд нь гэрлэж байгаагүй тухай Иргэний бүртгэл, мэдээллийн улсын төвийн Иргэний баримтын төв архивын лавлагаа
  6. Гэрлэхийг хүсэгчдийн аль нэг нь урьд өмнө гэрлэж байсан бол гэрлэлтээ цуцлуулсан тухай Иргэний бүртгэл, мэдээллийн улсын төвийн Иргэний баримтын төв архивын лавлагаа