Embassy of Mongolia in France

Embassy of Mongolia

 • Flux RSS
 • Suivez nous sur twitter
 • Монгол Улсын иргэний цахим үнэмлэх хүсэх

  Монгол Улсын 16, 25, 45 насанд хүрсэн иргэн тухай насанд хүрсэн өдрөөс 30 хоногт багтан Иргэний Улсын бүртгэлийн тухай хуулийн дагуу  шинэчилсэн бүртгэл буюу биеийн давхцахгүй өгөгдлийн бүртгэлд зайлшгүй хамрагдаж, иргэний цахим үнэмлэх авна. Авахдаа дараах баримт бичгийг бүрдүүлэх ба Монгол Улсын иргэн Та Элчин Сайдын Яаманд өөрийн биеэр ирж хурууны хээ буюу биеийн давхцахгүй өгөгдлөө өгөх шаардлагатай.

  Жич: 16, 25, 45 нас хүрсэн өдрөөс хойш 30 хоногт багтан шинэчилсэн бүртгэлд хамрагдах боломжтой.

  Бүрдүүлэх материал: /эх хувь/

  1. Иргэний цахим үнэмлэх /16 нас хүрч анх удаа авч байгаа иргэдийн хувьд эцэг, эх асран хамгаалагчийн иргэний цахим үнэмлэх/
  2. Төрсний гэрчилгээ (байхгүй тохиолдолд Улсын бүртгэлийн ерөнхий газраас төрсний бүртгэлийн лавлагаа авч Гадаад хэргийн яамны Консулын газраар баталгаажуулан тус Элчин сайдын яаманд факсаар ирүүлсэн байх).
  3. Гадаад паспорт

  Анх удаагаа шинэчилсэн бүртгэлд хамрагдах болон дахин шинэчилсэн бүртгэлд хамрагдахад тус ЭСЯ-нд төлбөр төлөхгүй.

  Тайлбар:

  • Бүртгүүлэх иргэд өөрийн ургийн овог, Монгол Улсад байнга оршин суугчаар бүртгүүлсэн хаягаа тодорхой мэдэж байх шаардлагатай.  Бүртгэлийн ажилтан шинэчилсэн бүртгэлд хамрагдсаныг нотолж ИУБ-31 маягтыг хэвлэн гарын үсэг зуруулах ба бүртгүүлсэн тасалбарыг /бар код бүхий/ танд өгнө. Энэхүү тасалбар нь шинэчилсэн бүртгэлтэй холбоотой аливаа асуулт, лавлагаа авахад хэрэг болно.
  •  Элчин сайдын яамнаас шинэчилсэн бүртгэлийн мэдээллийг цахим хэлбэрээр УБЕГ-ын мэдээллийн санд илгээдэг. Та үүний дараа тухайн амьдарч буй аймаг, сум, дүүргийн Улсын бүртгэлийн байгууллагад 18300 төгрөгийг төлснөөр /тэмдэгтийн хураамж, иргэний цахим үнэмлэхийн төлбөр/  таны цахим үнэмлэх Монгол дахь гэрийн хаягаа бүртгүүлсэн тухайн сум, хорооны засаг даргын дэргэдэх улсын бүртгэлийн ажилтанд хэвлэгдэж очих бөгөөд Монголд байгаа өөрийн аав, ээж, ах, дүү, ойрын хамаатан садангаараа дамжуулан цахим үнэмлэхээ авч болно.