Embassy of Mongolia in France

Embassy of Mongolia

 • Flux RSS
 • Suivez nous sur twitter
 • Нотариатын үйлчилгээ

  Нотариатын үйлчилгээг үзүүлэхийн тулд Элчин сайдын яам үйлчлүүлэгч таны хувийн байдлыг тогтоох шаардлагатай бөгөөд тогтооход таны гадаад паспорт, иргэний цахим үнэмлэхийг эх хувиар нь Нотариатын тухай хуулиар шаарддаг.  Иймд та нотариатын үйлчилгээ авахын тулд таны хувийн байдлыг тогтооход шаардлагатай эдгээр баримт бичгийг авч ирэх шаардлагатай болохыг анхаарна уу.

  Нотариатын vйлчилгээ нь ямарваа шинэ бие даасан тодорхойлолт гаргахгvй, гагцхvv тодорхойлж буй баримт бичгийн орчуулга vнэн зөв болохыг, эсвэл уг өргөдөл нь гарын vсэг зурсан хvнийх мөн болохыг, тамга гарын vсэг нь vнэн болохыг баталгаажуулах юм.

  Нотариатын тухай хуулийн 26 дугаар зүйлд заасны дагуу  итгэмжлэл хийлгэхдээ зайлшгүй өөрийн биеээр хүрэлцэн ирж гарын үсэг зурснаар итгэмжлэл хүчин төгөлдөр болдгийг анхаарна уу. Зарим иргэд шуудангаар итгэмжлэх хийлгэнэ гэсэн ойлголттой байгаагаас итгэмжлэл хууль ёсны болохгүй байх эрсдэлтэй юм.

  Итгэмжлэл ГХЯ-ны Консулын газарт ирсэн эсэхийг шалгах

  1. Итгэмжлэл гэрчлэх

  Бүгд Найрамдах Франц Улсад байгаа Иргэн та өөрийн эдлэх эрх, хийхийг хүссэн үйлдлийг өөрөө бус, Монгол Улсад байгаа өөрийн төлөөлөгчөөр буюу итгэмжлэгдэгчээр дамжуулан эдлэх, эсхүл хийх боломжтой. Монгол Улсын Иргэний хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.3-д  мөн Нотариатын тухай хуульд заасны дагуу Таны төлөөлөгчийн таныг төлөөлөх эрх нэг бол хууль тогтоомжийн дагуу (жишээлбэл насанд хүрээгүй хүүхдийг төлөөлөх эцэг, эхийн эрх), эсхүл итгэмжлэлийн үндсэн дээр үүсдэг.

  Элчин сайдын яамны хувьд хууль тогтоомжоор шаардсаны дагуу итгэмжлэл гаргаж, нотариатаар гэрчлүүлэхийг шаардсан итгэмжлэлийг, эсхүл иргэд гэрчлүүлэхийг хүссэн итгэмжлэлийг гэрчилнэ. Итгэмжлэлд төлөөлүүлэгчээс олгосон бүрэн эрх нь тодорхой, ойлгомжтой байхаас гадна итгэмжлэлийн хугацаа мөн тодорхой байх хэрэгтэй. Итгэмжлэлийг 3 хүртэлх жилийн хугацаатайгаар олгож болно. Эх орны хишиг, хувийг авах итгэмжлэлээс гадна Дипломат төлөөлөгчийн газрууд практикт хамгийн ихээр гэрчилдэг орон сууц захиран зарцуулах, шүүхэд төлөөлүүлэх болон өөрийн хадгаламжид байгаа мөнгийг захиран зарцуулах эрхийг олгох зэрэг төрлийн дараах итгэмжлэлийн маягтууд болон тэдгээрийг бөглөх заавартай танилцана уу. Гэвч уг маягт нь туйлын байх албагүй бөгөөд итгэмжлэгч өөрийн итгэмжлэгчид олгож буй үйлдлийг доорх байдлаар хялбаршуулан загварчилсан байгаа болно.

  Маягт

  1

  Ерөнхий итгэмжлэлийн маягт Загвар маягт харах
  Маягт 2 Орон сууц захиран зарцуулах итгэмжлэлийн маягт

  Орон сууц захиран зарцуулах / 3 хүн/

  Загвар маягт харах
  Маягт 3 Үл хөдлөх эд хөрөнгийн талаарх итгэмжлэлийн маягт Үл хөдлөх эд хөрөнгийн талаарх итгэмжлэлийн маягтыг бөглөх заавар
  Маягт 4 Шүүхэд төлөөлөх итгэмжлэлийн маягт Шүүхэд төлөөлөх – загвар
  Маягт 5 Тэтгэвэр авах итгэмжлэлийн маягт Тэтгэвэр авах итгэмжлэлийн маягтыг бөглөх заавар
  Маягт 6 Хадгаламж захиран зарцуулах итгэмжлэлийн маягт Хадгаламж захиран зарцуулах итгэмжлэлийн маягтыг бөглөх заавар
  Маягт 7 Хүүхдийн мөнгө авах итгэмжлэл 1

  Хүүхдийн мөнгө авах итгэмжлэл 2

  Хүүхдийн мөнгө авах – загвар
  Маягт 8 газар авах итгэмжлэл

  газар авах итгэмжлэл /3 хүн/

  Газар авах итгэмжлэл – загвар
  Маягт 9 гэр бүл цуцлуулах итгэмжлэл
  Маягт 10 иргэний үнэмлэх авах итгэмжлэл
  Маягт 11 Хүүхэд харгалзан авчрах (монголоос авчрах) Хүүхэд харгалзан авчрах (монголоос авчрах) – загвар
  Маягт

  12

  Хашаа, байшин Хашаа, байшин – загвар

  2. Баримт бичгийн хуулбарын үнэн зөвийг гэрчлэх, орчуулга албажуулах, тодорхойлолт гаргах
  Иргэний үнэмлэх, төрсний, гэрлэлтийн зэрэг иргэний бүртгэлийн, боловсролын диплом, гэрчилгээ, үнэмлэх зэрэг боловсролын баримт бичиг, үл хөдлөх эд хөрөнгийн гэрчилгээ зэрэг баримт бичгийн хуулбарыг Элчин сайдын яам гэрчилж, баталгаажуулна. Баримт бичгийн хуулбарын үнэн зөвийг түүний эх хувьтай нь тулгасны үндсэн дээр гэрчилдэг учраас та эх хувийг авчрах хэрэгтэй. Хэрэв шуудангаар илгээх бол эх хувийг хамтад нь явуулах шаардлагатай бөгөөд  эх хувийг буцаан авахын тулд буцаах шуудангийн төлбөрийг төлсөн, хүлээн авах хаяг бүхий дугтуйг дотор нь хийнэ.

  – Үйлчилгээний хураамж

  Бичиг баримтад нотариатын баталгаа хийх /1 хуудас тутам/ 10€
  Бичиг баримтын орчуулгыг гэрчлэх /1 хуудас тутам/ 10€
  Бичиг баримтын орчуулга хийх /1 хуудас тутам/ 10€

  Иргэн таны эрх зүйн мэдлэгт:

  ЭСЯ-ны консулын тойрог оршин сууж буй иргэдээс итгэмжлэл ямар учраас заавал өөрийн биеээр хийдэг вэ, хуулбарыг баталгаажуулах, орчуулга баталгаажуулах зэрэг нотариатын үйлдэл ямар учраас миний гар утсанд буй зурагт /гар утаснаасаа янз бүрийн хэлбэрээр авсан баримт бичгээ үзүүлэх нь элбэг/ буй иргэний бичиг баримтаар хийж болохгүй байна вэ буюу яагаад эх хувьтай тулгаж хийдэг вэ гэж тогтмол асуудаг.

  Хүчин төгөлдөр үйлчилж буй хуулиар нотариатчаар гэрчлүүлснээр аливаа үйлдэл нь хүчин төгөлдөр, үл маргах шинжтэй болдог. Аливаа эрх олгосон баримт нь зайлшгүй хуулиар гарын үсгээр баталгаажиж хөдлөшгүй болдог бөгөөд үүнд үнэн зөвийг гэрчлэх үүрэг хүлээж нотариатчийн үүрэг оршдог байна. Түүнчлэн баримт бичиг гэрчлэх үйл ажиллагааг хуулийн үндсэн утга агуулгын хувьд зайнаас хийх боломж нөхцөл байвч тухайн хүний баримт бичгийг үнэн зөв, цаашид үл маргах хэлбэрт байлгах зорилгоор эх хувийг шаардах нь нотариатын эрх зүйн үндсэн логик юм.

  Улмаар нотариатч гэрчилсэн үйлдэл, баримт бичигт холбогдох нотлох баримтыг хадгалах бөгөөд тэдгээрийн хуулбарыг болон хуульд заасны дагуу баримт бичгийн эхийг шаардлагатай этгээдэд олгодог тул баталгаажуулалт бүхий бүртгэл хийгддэг гэдгийг иргэд ойлгох шаардлагатай юм.