Embassy of Mongolia in France

Embassy of Mongolia

 • A- A A+
 • Flux RSS
 • Suivez nous sur twitter
 • Төрснийг бүртгэх

  Төрсний бүртгэл

  Элчин сайдын яам нь өөрийн тойрогт оршин суугаа Монгол Улсын харьяат иргэнээс төрсөн хүүхдийг эцэг, эхийн  хүсэлтийг үндэслэн хүүхэд төрснөөс хойш 30 хоногийн дотор бүртгэнэ.

  – Эцэг эхийн хэн нэг нь Монгол улсын харьяат, нөгөө нь гадаад улсын харьяат бол тэдний дундаас гадаад улсын нутаг дэвсгэр дээр төрсөн хүүхдийг эцэг эхийн харилцан тохиролцсоноор бүртгэнэ.

  . Хэрэв та хүүхдээ 1-с дээш насанд нь анх удаа бүртгүүлж буй бол төрөлт бүртгэлгүй эсэх лавлагааг урьдчилан авсан байх шаардлагатай.

  Дараах бичиг баримтыг бүрдүүлнэ: 

  1.    Хүүхдийн төрснийг бүртгүүлж, төрсний гэрчилгээ авах талаар эцэг, эхээс Элчин сайдын яамны нэр дээр гаргасан өргөдөл (Өргөдөлд эцэг, эх хоёр хоёулаа гарын үсэг зурж, өөрсдийн Бүгд Найрамдах Франц Улсад амьдарч буй хаяг, холбоо барих утасны дугаараа бичсэн байна) өргөдлийн загвар

  2.    “Шинэ төрсөн хүүхдэд төрсний гэрчилгээ авах мэдүүлэг”-ийг татан авч, үнэн зөв, бүрэн гүйцэд бөглөн хавсаргах (Мэдүүлгийг хэрхэн бөглөх заавартай сайтар танилцана уу) 

  “Шинэ төрсөн хүүхдэд төрсний гэрчилгээ авах мэдүүлэг” ( төрсний гэрчилгээ хүсэх мэдүүлэг )

  “Шинэ төрсөн хүүхдэд төрсний гэрчилгээ авах мэдүүлгийг бөглөх заавар” (мэдүүлэг бөглөх загвар  )

  3.    Эцэг, эхийн иргэний үнэмлэх болон гадаад паспорт, (эх хувь нь байхгүй тохиолдолд нотариатаар баталгаажуулсан хуулбарыг нь эсхүл Улсын бүртгэлийн ерөнхий газраас авсан лавлагааг Гадаад хэргийн яамны Консулын газраар баталгаажуулан тус Элчин сайдын яаманд факсаар ирүүлсэн байх)

  4.    Эцэг, эхийн гэрлэлтийн гэрчилгээний эх хувь, эсхүл нотариатаар баталгаажуулсан хуулбарыг, ийм хуулбаргүй тохиолдолд Улсын бүртгэлийн ерөнхий газраас гэрлэлтийн бүртгэлийн лавлагаа авч Гадаад хэргийн яамны Консулын газраар баталгаажуулан тус Элчин сайдын яаманд факсаар ирүүлсэн байх (гадаад улсад гэрлэлтээ бүртгүүлсэн бол тухайн улсад гэрлэлтээ бүртгүүлсэн гэрчилгээний хуулбар)

  Тайлбар: Хэрэв хүүхдийн эцэг, эх гэрлэлтээ бүртгүүлж, баталгаажуулаагүй эсхүл хүүхдийн эцгийг тогтоосон эрх бүхий байгууллагын шийдвэргүй бол хүүхдийг эхийн нэрээр овоглож бүртгэх болно.  Эцэг, эх нь гэрлэлт бүртгэлгүй тохиолдолд хүүхдийг эцгийн нэрээр овоглох хамтарсан хүсэлтийг харгалзан  эцгээр нь овоглоход эцэг тогтоолтоор бүртгүүлэх өргөдлийн мэдүүлэг шаардлагатай. эцэг тогтоох тухай өргөдөлмөн гэрлэлт бүртгэлгүйн лавлагааг тус тусдаа Улсын бүртгэлийн ерөнхий газраас авч ирүүлнэ.

  5.    ЭСЯ-ны консулын тойрогт хүүхэд төрснийг гэрчилсэн бичиг баримт  орчуулгын хамт (Extrait d’acte de naissance)

  6.    Эцэг, эхийн тухайн оронд оршин суух бичиг

  7.    Үйлчилгээний төлбөр 5 евро бөгөөд төлбөрийг чекээр, бэлнээр хийж болно.

  Жич: Харьяатын тухай хуулийн 7.2-т  » эцэг эхийн аль нэг нь Монгол Улсын харьяат, нөгөө нь гадаад улсын харьяат бол гадаад улсын нутаг дэвсгэр төрсөн хүүхдийн иргэний харьяаллыг  эцэг, эхийн харилцан бичгээр тохиролцсоны үндсэн дээр бүртгэх ба мөн хуулийн 4.1-д  » Монгол Улсын харьяат нь нэгэн зэрэг гадаад улсын харьяат байхыг хүлээн зөвшөөрөхгүй », 4.2-т  » Гадаад улсын харьяат нь монгол Улсын харьяат болохыг хүсвэл тухайн улсынхаа харьяатаас гарсан байх шаардлагатай » гэж тус тус зааснаар тухайн хүүхдийг гадаад улсын иргэний харьяалал аваагүй гэсэн эрх бүхий байгууллагын бичиг дээр үндэслэн бүртгэнэ.