Embassy of Mongolia in France

Embassy of Mongolia

 • Flux RSS
 • Suivez nous sur twitter
 • Хураамж

  Консулын үйлчилгээний төрөл Хураамжийн хэмжээ (еврогоор)
  Төрснийг бүртгэх  0€
  Гэрлэснийг бүртгэж, гэрчилгээ олгох 20€
  Нас барсныг бүртгэж, гэрчилгээ олгох 0€
  Үндэсний энгийн гадаад паспорт захиалах 50€
  Буцах үнэмлэх олгох 50€
  Нотариатын баталгаа гаргах /1 хуудас тутам/ 10€
  Итгэмжлэл 10€
  Бичиг баримтад нотариатын баталгаа хийх /1 хуудас тутам/ 10€
  Бичиг баримтын орчуулгыг гэрчлэх /1 хуудас тутам/ 10€
    Тодорхойлолт
  10€

  Анхаарах
  Үндэсний гадаад паспорт захиалахад биеээр хүрэлцэн ирэхийг шаардахгүй бөгөөд бүрдүүлсэн үнэн зөв баримт бичгийг ЭСЯ-ны хаягаар баталгаат шуудангаар хураамж, буцах дугтуй, үйлчилгээний хураамжийн (зөвхөн Chronopost) хамт ирүүлнэ. Бусад үйлчилгээ Иргэний улсын бүртгэлийн хууль, Нотариатын тухай хуульд заасны дагуу зайлшгүй өөрөө ирж үйлчилгээ авна.