Embassy of Mongolia in France

Embassy of Mongolia

  • Flux RSS
  • Suivez nous sur twitter
  • Routes Nomades Newsletter – May 2019

    Хөөмийгөөр Аялахуй киног гаргах хуваарь,  хөөмийн ирэх сургалтууд, Нүүдэлчин Зам Холбоо ба Гайхамшигийн Музейн хамтын ажиллагаа, бусад арга хэмжээнүүдийн тухай мэдээллийг  Routes Nomades Newsletter,May 2019  – 5 дугаар сарын Нүүдэлчин Замын Мэдээллийн Хуудас-наас авна уу.